ფასდაკლებული

6  15 
99  219 
98  199 
199  399 
28  55 
23  44 
17  32 
69  129 
24  44 
109  199 
5  9 
16  27